Какво е амбициозният млад човек ? – това е онази част от всяка книга и нейната глава от нашата социална история  на човечеството. Именно тази главна част си мисля, че всеки може и е редно да успее прочитайки я. Днес малко от нас знаят  част от цялата същност на тази дума – стремеж и популярност в характера на всеки от нас. Причината за тази „завидна популярност” се крие в начина, по който всеки материализира една от двете основни насоки във философията, според която материята е единствената обективна реалност. Тя е първична и съществува вън и независимо от съзнанието, което е производно и представляващо свойство  на човешкия мозък. Казано на кратко – материалист е човек, който се стреми към материални облаги за себе си, своя език и своя образ – винаги потенциален и въображаем едновременно. Своето възхитително чудо, което открай време е карало нас хората да вярват в постиженията и непреходността на преходното и неограничеността на ограниченото. Психологическите регистри, в които амбициозният вписва своите истини, действително ме отпраща към подобен начин на мислене. За да се спечели на всяка цена, независимо от условията и условностите, които могат да предложат капризите на конкретния ден и праговете на сърцето. От този факт си правя следния извод, че амбициозният е по природа романтик. Той е повече вярваща, отколкото действаща личност. Лично за мен е много важно да спомена, че по-обективен е поривът, стремежът към не обладаната мечта, благоразположението на всяка една заветна цел или мечта да не се окажат най-обикновен сапунен мехур.

Наркотиците

Posted on 11 Feb 2012 In: Персонални

Днес искам да поговорим за едно от най-големите негативни предизвикателства на нашето съвремие. Пристрастяването към тези опасни, меко казано за всички нас вещества, действащи на човешката психика. Нищо ново, това датира от стари времена. Дали тия които ги използат, а и всички останали се замисляме за нашето здраве. Дали ни е известно какъв е оборота на световната наркомафия. Първо ще се спра на оборота. Според мен той възлиза на стотици милиарди долара годишно, да не кажа повече. Убеден съм, че продължават да се инвенстират невероятни суми за получаване по химичиски път на цялата плеяда психоаткивни вещества. Много важно е и надявам се не само за мен, а би трябвало за това уж назряло общество у нас и по света да се запознаваме с различните наркотици и тяхното пагубно въздействие. И не само това, а и огромните рискове при употребата им. За всички ни това трябва да бъде реално противопоставяне срещу този продължаващ от десетилетия бич за всяко младо поколение. И още това уж гражданско общество трябва да възстане срещу тази разрастваща се наркомания и огромните последствия от престъпността. За тази индустрия може да се пише, говори и дискутира до безкрайност. Пиша това с огромната отговорност на млад човек свидетел на ежедневни гледки от мои връстници, особено по-време на балове и след празничен запой. Повярвайте ми гледката е ужасяваща и състоянието в които изпадат е ужасно. Питам се дали  някои  родители знаят кога и къде са рожбите им във всеки един момент. Дали могат да познаят детето си.

Дали ние младите спортисти се замисляме от последствията при пушенето. За мен всички видове спортове предявяват осoбени изисквания към здравето на човека. Мился, че за постигане високи постижения е необходимо абсолютно здраве и най- голяма точност на движенията. При нас спортистите пушенето неизбежно снижава равнището на основните двигателни качестава: силата, скоростта, издържливостта, ловкостта и гъвкавостта. Моята скромна практика показва, че пушещият спортист не може да разчита на високи спортни постижения. Това е така, защото никотинът отслабва функционалните възможности на организмът и понижава неговата компенсаторна способност. Не случайно повечето от известните спортисти считат пушеното за несъвместимо с какъвто и да е спорт. Всички видове спортове изискват повишена отговорност, преди всичко към сърдечно – съдовата и нервната система. Послединте изследвания показват, че по време на тренировки и състезания, пушещите спортисти се справят по-слабо с повишените натоварвания и нерядко сърцето отказва в най-критичите моменти. Доста популярен и известен е случая, когато две цигари изпушени една след друга на старта, са станали причина за смъртта на известен бегач. Това е защото никотинът стеснява съдовете, които хранят непосредствено сърдечния мускул. Това е водеща причина и за възникването на кислороден глад, в резултат на който у спортистите-пушачи възникват болки зад  гръдната кост. Голямо значение за нас спортистите има достатъчното съдържание  в организма на витамин С, който благодарение на своите възстановителни свойства помага  да се борим с натрупаната умора. При непушачите съдържанието на витамин С в организма обикновено е три пъти по-голямо, отколкото у пушачите, тъй като никотинът разрушава страшно бързо витамин С. Ще се радвам всички спортисти да се замислят върху това.

Категории

Връзки

  • None found