Вече почвам да си мисля, че тече световен заговор срещу мен. Шегувам се, разбира се. Но шегата настрана, тия дни се занимавам само с проблеми. Откъде идват този път? Реших да се откажа от един стационарен телефон, който от години имаме в жилището и е към бившата БТК, сега с търговското име Виваком. Но се оказа, че тази работа не е лесна. Телефонът се води на името на покойния ми братовчед. Върнах се вкъщи, намерих удостоверението и пак отидох в офиса. Ново 20 – не било актуално. Попитах ги какво значи да е актуално – трябвало да е издадено през последните шест месеца. Не ми беше за друго, но изваждането на едно ново удостоверение е свързано с ходене до кметството и поне два часа загуба на време. Върнах се вкъщи и поразрових интернет и намерих един договор. Прочетох го внимателно и там попаднах на информацията, че договорът може да бъде прекратен и от собственик на жилището, ако е придобито с договор за издръжка и гледане, какъвто беше моя. Когато отидох в офиса на гореспоменатата фирма. Служителката отсече:
-Не може!
Казвам и: Как да не може, като тука го пише?
След почти заформил се скандал, ми казаха да занеса нотариалния акт на жилището, с който да удостоверя, че аз съм собственик и начина, по който съм го придобил. Занесох оригинала. Искат да правят копие и да остане при тях. Не се съгласих естествено. За да се откача от тях, ще трябва да изгубя два часа и да извадя ново удостоверение за наследници. Но честно да ви кажа, пак не е сигурно, че няма да измислят някакво друго условие. И се питам: Това ли е нормалният начин за процедиране? Вие как мислите?

Договор
Rate this post

Google+ Comments