На всеки сигурно поне веднъж в живота му се е случвало да забави дадено плащане. Така се стекоха обстоятелствата при мен, че въобще не съобразих, че всъщност няма да съумявам да покривам задължението си по лизинговия продукт, който си бях купил. Твърде скъп продукт, с условия, които бяха разписани коректно, но това означаваше да се лишавам от 200 лв. месечно от заплатата си. В момента, в който поръчвах тази луксозна стока, си мислех, че ще мога да се справям с това задължение, но после дойдоха празненства, ваканции, екскурзии… и вноската по лизинга ми все оставаше на последно място. Явно беше, че трябва да сменя стила на живот, имайки подобно задължение, но въобще не ми се искаше.

И така, след като няколко месеца не внасях вноските си, ме потърсиха от специализираната фирма за събиране на вземания ЕОС Матрикс. В първия момент се изплаших. Защото всеки от нас е слушал за дейността на колекторските фирми и начина, по който се говори, че успяват да съберат задълженията от хората. Да, но нещата не седяха по този начин. Служителката, с която разговарях по телефона беше изключително любезна и съвсем целенасочено се опита да разбере защо не съм внасял вноските си по лизинга. Обясних ситуацията, като се стараех, разбира се, да не се изкарам чак толкова безотговорен, колкото всъщност бях постъпил, но на нея ѝ стана ясно как стоят нещата в действителност. Тогава съвсем човешки започна да ми обяснява за отговорността, която нося като клиент, потребил даден продукт на изплащане. В началото ми стана малко криво, че съм изпаднал до там, но после имах време да поразмисля и наистина разбрах, това което тя искаше да ми обясни. Чухме се отново и жената ми предложи вариант, с който да мога да изчистя вече натрупаното задължение.

Бях очарован от отношението и компетентността на служителката на ЕОС Матрикс. Разговорът, който проведох с нея не ме остави с впечатлението, че тя иска от мен задължително да измъкне едни пари, с които да покрия вноските си. По-скоро искаше да ме информира, образова, ако щете, и то не по онзи дразнещо-назидателен начин, който те провокира да направиш точно обратното на това, което ти се говори. Напротив, отношението ѝ беше толкова уважително,  че направо се възхитих.

Истината е, че наистина се отнесох малко безотговорно към това си задължение, но за щастие получих доста професионален урок от служителката на ЕОС Матрикс, така че съм почти сигурен, че няма да оставя повече нещо подобно да се случи в бъдеще.

Едно задължение и помощта на ЕОС Матрикс
Rate this post

Google+ Comments