Такааааа, предния път си поговорихме за слято и полуслято писане, а днес ще проължим с едно правило, което мислех е ясно за всички след 5-6 клас, но явно съм грешал. Става въпрос за пълния и кратък член: кога се използват, има ли изключения и пр.

images

Най-лесният ориентир, по който ще разберете дали сте изписали правилно членната форма, е, като заместите думата, за която изпитвате съмнения, с местоименията “той” или “него”. Ако смислово изречението запазва своята цялост при употреба на “той”, то трябва да поставите пълен член. Ако “него” е по-подходящо обаче, то правилният правопис е с кратък член.

След глагола “съм” също винаги се употребява пълната членна форма.

Като изключение от общото правило можем да посочим, когато имаме предвид име прозвище. Така например Апостола (отнася се за Васил Левски) винаги се среща в кратък член независимо дали съществителното е подлог или не, дали има глагол “съм”, или не.

Надявам се и този път да съм бил полезен! 🙂 До нови срещи!

И отново за книжовната норма
Rate this post

Google+ Comments