Кой са факторите, които ни изграждат като хора? Наред със собствените ни характери това са семейство, приятелска среда и обществото като цяло. Още преди да се появим на бял свят това общество вече има изградени норми, с които трябва да се съобразяваме. Част от човешката природа е да искаме да се социализираме, т.е. да комуникираме с останалите членове на обществото. Това е нещо естествено за нас – хората. Ето защо всяко анти-социално поведение се счита за ненормално от социологическа гледна точка.

Abstract and colorful figures showing happy peoples and treeВсеки си има индивидуален характер, но той все пак трябва да вирее в средата, в която е поставен, да се напасва към нея, независимо дали му харесва или не. Социалните норми за редно и нередно, красиво и некрасиво вече са определени и някак неосъзнато и ние сме ги приели за даденост, без да задаваме въпроси. Така стоят нещата и това е, друго не може да съществува. Всичко, което виждаме и чуваме, се възприема от собствената ни призма, но тя вече е била подложена на обществено влияние, така че тези възприятия не са само наши.

На някоя друга планета, където има живот, обществото ще е изградено по друг начин – с различни норми и схващания за заобикалящия го свят. Ако бяхме се родили там, щяхме да имаме различна представа за себе си и за света, продиктувана от тамошната социална среда, в която се намираме. Едва ли ние сме центъра на вселената и начинът, по-който сме устроили живота си, може да е коректив за всички останали?

Как ни влияе обществото?
Rate this post

Google+ Comments