Tемата за образованието е много актуална и затова реших да я споделя с Вас. За да си подсигурим добро бъдеще или поне малко да си помогнем за такова трябва много да се постараем в ученето. За съжаление не всеки мисли така и често пъти провеждането на един пълноценен учебен час става все по-трудно, поне когато бях ученик.

Винаги се намираше някой да си говори, друг да се смее или нещо друго и това нямаше нищо общо с онова, което се преподаваше в часа. Но така е, с навлизането в пубертета е все по-трудно да се съчетава ученето с всички останали неща, които започват да интересуват младежите. Не мога да отрека, че и на мен ми бе трудно, но се стараех да се подготвям добре и да внимавам. Все пак след средното образование повечето хора желаят да запишат и висше, но това няма да стане само с желание, а и с много усилия.

Висшите учебни заведения са много и имаме богат избор от това какво искаме да учим и следователно с какво да се занимаваме в бъдеще. Но все по-често се случва работата на човек да няма нищо общо с това, което е учил, защото много малко хора да си позволят да избират или да отказват работата, защото се различава от тази, която искат. Но колкото и да е тежка действителността аз мисля, че човек не трябва да спира да мечтае и да се бори за това, което истински желае, защото мечтата е това което ни крепи да не се отделяме от правилния път.

Образованието ни
Rate this post

Google+ Comments