Дали ние младите спортисти се замисляме от последствията при пушенето. За мен всички видове спортове предявяват осoбени изисквания към здравето на човека. Мился, че за постигане високи постижения е необходимо абсолютно здраве и най- голяма точност на движенията. При нас спортистите пушенето неизбежно снижава равнището на основните двигателни качестава: силата, скоростта, издържливостта, ловкостта и гъвкавостта. Моята скромна практика показва, че пушещият спортист не може да разчита на високи спортни постижения. Това е така, защото никотинът отслабва функционалните възможности на организмът и понижава неговата компенсаторна способност. Не случайно повечето от известните спортисти считат пушеното за несъвместимо с какъвто и да е спорт. Всички видове спортове изискват повишена отговорност, преди всичко към сърдечно – съдовата и нервната система. Послединте изследвания показват, че по време на тренировки и състезания, пушещите спортисти се справят по-слабо с повишените натоварвания и нерядко сърцето отказва в най-критичите моменти. Доста популярен и известен е случая, когато две цигари изпушени една след друга на старта, са станали причина за смъртта на известен бегач. Това е защото никотинът стеснява съдовете, които хранят непосредствено сърдечния мускул. Това е водеща причина и за възникването на кислороден глад, в резултат на който у спортистите-пушачи възникват болки зад  гръдната кост. Голямо значение за нас спортистите има достатъчното съдържание  в организма на витамин С, който благодарение на своите възстановителни свойства помага  да се борим с натрупаната умора. При непушачите съдържанието на витамин С в организма обикновено е три пъти по-голямо, отколкото у пушачите, тъй като никотинът разрушава страшно бързо витамин С. Ще се радвам всички спортисти да се замислят върху това.

Пушенето и спортът са несъвместими!
Rate this post

Google+ Comments