Какво е амбициозният млад човек ? – това е онази част от всяка книга и нейната глава от нашата социална история  на човечеството. Именно тази главна част си мисля, че всеки може и е редно да успее прочитайки я. Днес малко от нас знаят  част от цялата същност на тази дума – стремеж и популярност в характера на всеки от нас. Причината за тази „завидна популярност” се крие в начина, по който всеки материализира една от двете основни насоки във философията, според която материята е единствената обективна реалност. Тя е първична и съществува вън и независимо от съзнанието, което е производно и представляващо свойство  на човешкия мозък. Казано на кратко – материалист е човек, който се стреми към материални облаги за себе си, своя език и своя образ – винаги потенциален и въображаем едновременно. Своето възхитително чудо, което открай време е карало нас хората да вярват в постиженията и непреходността на преходното и неограничеността на ограниченото. Психологическите регистри, в които амбициозният вписва своите истини, действително ме отпраща към подобен начин на мислене. За да се спечели на всяка цена, независимо от условията и условностите, които могат да предложат капризите на конкретния ден и праговете на сърцето. От този факт си правя следния извод, че амбициозният е по природа романтик. Той е повече вярваща, отколкото действаща личност. Лично за мен е много важно да спомена, че по-обективен е поривът, стремежът към не обладаната мечта, благоразположението на всяка една заветна цел или мечта да не се окажат най-обикновен сапунен мехур.

Амбициозни ли сме ние младите ?
Rate this post

Google+ Comments