В света има толкова неща, на които не обръщаме внимание. Един приятел, който учи теология, ми обърна внимание колко е важно да внимаваме какво казваме и как го казваме, защото чрез речта ни ние сме напълно способни да въздействаме на околните. На всичко.

fluent-speech

Като за начало, с не премерени реплики можем да обидим събеседника си. Неправилните думи  развалят отношения, но предизвикват и катаклизми между хора, групи, нации, раси. Чрез словото ние можем да манипулираме, да доминираме, да ръководим, да повдигаме духа, да мотивираме, да обезсърчаваме.

Словото е силно и повторението му може да доведе до редица промени, тъй като влияе и глобално. Замислете се в две неща. Първо- Библията и Началото, което е слово. Това може да се разгледа като една хипотетична чисто идейна представа, че всъщност създаването на света е било дело, започнато с изричането на думи. Ако продължим да мислим в тази насока, ще открием, че в много ритуали се произнасят думи, молитвата също се състои от думи, други учения насърчават да се повтарят мантри, когато става въпрос за ереси като магьосничество – и там има заклинания. Т.е. когато искаш да повлияеш на нещо или някого винаги трябва да изречеш нещо – независимо дали за добро, или за лошо. Да се надяваме, че повечето хора имат градивно мислене и желаят само доброто на околните.

В думите се съдържа послание, ние ги изпращаме във вселената, а оттам към адресата. Сигурно не всеки може да влияе, но онзи със силно съзнание, сигурно ще може по един ментален начин. Останалите влияем на околните и на себе си чрез всекидневната си реч, изричайки истини или неистина на околните. По този начин им помагаме да си изградят една или друга представа за нас и за нещата, които ни заобикалят. А това си е един вид въздействие. Точно както чрез словото учителят прави по-умни учениците си, точно както майката чрез словото прави детето по-спокойно. Замислете се че дори това е един вид магия- магията на словото. Ако погледнем от един по-различен ъгъл, всяка една промяна у нас е резултат на нещо чуто,което приемаме и в което вярваме.

Думи-сили или сили в думи
Rate this post

Google+ Comments