kolekcОт много години България беше буквално съдрана от всякакви иманяри и измамници-търговци на антики, които изкопаха, изнесоха и разпродаха наистина важни за историята и културата ни ценности! Е, изглежда след всичко това страната ни се е сетила, че е нужно да положи по-особена защита, за да запази важните ни археологически обекти и културни ценности. За съжаление, не е избрала точния начин. Четох едно интервю на Светльо Кантарджиев, който е колекционер и основател на фондация за опазване на културните ценности. В него той защитаваше тезата си, че в проекта за нов Наказателен кодекс, частта за културните ценности е крайно необмислена и неадекватна спрямо реалността. В нея се предвиждат внушителни наказания – до 4г. затвор и до 15хил. лв.  за „държане“ на нерегистрирани културни ценности. Вероятно ако законът можеше да улови „едрите риби“, които наистина крадат ценности с висока стойност,тези наказания биха били много адекватни. Но според мен, а и според Светльо Кантарджиев, в случая ще се засегнат най-вече обикновените хора, които ще бъдат принудени да се занимават с регистрацията на старите си предмети, понеже според сегашните ни закони всичко, което е на възраст по-голяма от 50г. се счита за културна ценност! А колекциите на по-големите колекционери отдавна са регистрирани и тях задължителният режим на регистрация и идентификация почти няма да ги засегне.

Много интелектуалци скочиха срещу готвените промени, които наистина са много, много далеч от това, което ни трябва. Едно от мненията, които чух по повод този закон е, че дори по времето на фашизма и нацизма държавата не си е позволявала да влиза в домовете на хората и да води на отчет какво притежават те в къщата си! И тази част ще бъде отхвърлена или тотално преправена в  проекта за нов Наказателен кодекс, понеже е напълно неадекватна, но изглежда преди това да се случи, политиците ни обичат да ни „гледат сеира“…

Светльо Кантарджиев за опазването на културните ценности
Rate this post

Google+ Comments