98622[1]Свободата е най-относителната величина на света. Най-дълго воюваната победа и все пак Пирова. Защо всъщност казвам това? Много често се замислям какво представлява благозвучната СВОБОДА? – Чувството неограничавано да следваш собствените си желания и мечтите, да бъдеш такъв, какъв искаш да си. Но нима това е възможно?

По мое мнение всяка свобода е привидна. Още през 18 век  френският философ Жан-Жак Русо е написал: “Човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови”. Не мисля, че би могло да се каже по-добре. Всички ние идваме като равни, свободни същества на тази земя и може да се радваме в рамките на тази абстрактна свобода само докато започнем да разпознаваме света като такъв. Осъзнали това родители ни бързат да ни сложат в някакви рамки. Първи падат  върху детските ни плещи обществените порядки – как да вървим, как да се държим, какво да правим и говорим (кое е правилно и кое -не). Постепенно се подчиняваме на норми, поставени от властта. Влизаме в удобните за властващите релси, които в една или друга степен ограничават личностното ни израстване, талантите ни, амбицията ни да покажем уникалната си частица пред останалите.

Най-красноречивият пример в съвремието е налагането на виждането за живота, че за свободата, най-важен е е изборът. Парадоксът е в това, че предоставеният ни е стеснен до малобройни възможности, и то удобни да определен кръг хора. Постепенно наблюдаваме и как парите се превръщат в жизнено важна необходимост. Ако искаме да живеем трябва да ги притежаваме. Именно необходимостта от тях ни оковава на длъжност, която не ни харесва, поставяни в подчинена позиция пред хора, които не отговарят на моралните ни устои. И така се оформя един омагьосан затворен социален кръг, в който свободата е като шосе с мантинела. От другата страна е пропастта.

Какво да направим, за да се измъкнем от оковите? Възможно ли е изобщо да се постигне. Дори добре подплатените с власт и финансови средства хора започват да робуват на материалното. Тогава има ли изобщо свобода? Моят отговор е не! Свободата е измислено понятие за мотивация на човека.

Свободни, но в окови
Rate this post

Google+ Comments