Днес искам да поговорим за едно от най-големите негативни предизвикателства на нашето съвремие. Пристрастяването към тези опасни, меко казано за всички нас вещества, действащи на човешката психика. Нищо ново, това датира от стари времена. Дали тия които ги използат, а и всички останали се замисляме за нашето здраве. Дали ни е известно какъв е оборота на световната наркомафия. Първо ще се спра на оборота. Според мен той възлиза на стотици милиарди долара годишно, да не кажа повече. Убеден съм, че продължават да се инвенстират невероятни суми за получаване по химичиски път на цялата плеяда психоаткивни вещества. Много важно е и надявам се не само за мен, а би трябвало за това уж назряло общество у нас и по света да се запознаваме с различните наркотици и тяхното пагубно въздействие. И не само това, а и огромните рискове при употребата им. За всички ни това трябва да бъде реално противопоставяне срещу този продължаващ от десетилетия бич за всяко младо поколение. И още това уж гражданско общество трябва да възстане срещу тази разрастваща се наркомания и огромните последствия от престъпността. За тази индустрия може да се пише, говори и дискутира до безкрайност. Пиша това с огромната отговорност на млад човек свидетел на ежедневни гледки от мои връстници, особено по-време на балове и след празничен запой. Повярвайте ми гледката е ужасяваща и състоянието в които изпадат е ужасно. Питам се дали  някои  родители знаят кога и къде са рожбите им във всеки един момент. Дали могат да познаят детето си.

Наркотиците
Rate this post

Google+ Comments