Според научните изследвания на психолозите и антрополозите на база еволюционното развитие на нас мъжете, ние не сме такива, каквито сме, защото така ни харесва. Тъй като в развитието на човешкия вид, именно на нас се е падала нелесната задача да ловуваме, търсим прехрана за жените и децата, във враждебна среда. И така хилядолетия наред ни се е наложило да развиваме качества на агресивност, отбранителност, властничество и закрила над по-слабите. В съвременния свят тези качества не са от огромно значение, когато говорим за любовни отношения.

Така всъщност много от отрицателните ни черти се оказват генетична обремененост, която просто е заложена в самите нас. Още от деца сме подтиквани да тренираме различни видове спорт и да не се справяме сами, да не плачем за всичко, както го правят момичетата.

Това подсъзнателно ни кара да не харесваме момичешкия свят и да се опитваме да сме доминиращия пол и да властваме над по-слабия. Всичко си има обяснение и то доста често се крие в миналото.

Семейната среда също е от огромно значение. В детството си всички момченца са подтиквани да изразяват по-малко емоциите си и да бъдат по-силни. За разлика от момиченцата, от които се очаква да са по-разглезени и да могат да споделят повече за това, което ги притеснява.

Друг интересен фактор от това проучване е представата как всъщност се представя образът на жената в мъжкото съзнание. Живеем в доста комуникативен свят, но все още има представи приети за идоли. За красива жена има определен стереотип, в който всички жени отчаяно се опитват да се впишат, а всички мъже да притежават. Защото жената е приемана като награда, която може да бъде спечелена. Интересно изследване, нали?

За мъжката еволюция
Rate this post

Google+ Comments